ADVIES FONDSENWERVING

Mooie plannen hebben we genoeg, maar kunnen we het ook betalen?

In de zorg is er vanzelfsprekend budget voor de basis voorzieningen als wonen, zorg, voeding, therapie en dergelijke.

Welzijnsvoorzieningen dreigen hierbij nogal eens in het gedrang te komen. Denk hierbij aan zaken als Interactief fietsen, een BeleefTV, een CRDL, bijdragen aan reisjes met cliënten, verwendagen of een geluidsinstallatie. Of grotere uitdagingen als een Beleeftuin, een Bootvakantie of een Hospice.

In Nederland zijn er volop mogelijkheden bij grote en kleine fondsen om ondersteuning te krijgen, dit vraagt om een zorgvuldige aanpak en geduld. De gemiddelde fondsenwerving vergt tussen de 2 en 6 maanden.

Paul Blaak Advies kan u helpen, no cure no pay, met het maken van fondsenwervings­plannen tot en met indiening en verantwoording achteraf.


   info@paulblaak.nl
______________________________________________________________________________


Plan Fondsenwerving
Een plan voor fondsenwerving moet afgestemd te zijn op de fondsen waar de aanvraag heen gaat.

Over het algemeen moet in het plan opgenomen zijn:

Fonsenwerving voor welzijnsprojecten in de zorg.

  • Project titel
  • Omschrijving project met illustraties
  • Doel van het project
  • Doelgroep
  • Betrokkenheid van de doelgroep
  • Hoeveel mensen bereikt het project
  • Worden er vrijwilligers ingezet
  • Gewenst bedrag met begroting & offertes
  • Welk deel draagt een organisatie zelf bij

Met deze gegevens zal vervolgens een bidbook voor fondsenwerving gemaakt worden.

In afstemming met de opdrachtgever wordt het plan vast gesteld. Daarna zullen er fondsen benaderd worden voor ondersteuning.
_______________________________________________________________________________

Tarieven Fondsenwerving

Voor ondersteuning bij fondsenwerving:

No Cure, No Pay
Als we tot een samenwerking komen betaalt u een eenmalig basisbedrag van € 125,- voor projecten tot € 10.000,-
Vervolgens betaalt u: 10% over het gerealiseerde fondsengeld

Tarief
Fondsenwerving kan ik ook doen voor een vooraf afgesproken tarief per uur.

Reiskosten
Reiskosten worden berekend op basis van een afgesproken kilometer­vergoeding.

Geinteresseerd?  Bel 06-50917509 of e-mail naar info@paulblaak.nl